EgészségPanel

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az EgészségPanel üzemeltetője, a Szinapszis Kft. [székhely: 4026 Debrecen, Csemete u. 20., adószám: 11620798-2-09, cégjegyzékszám: 09-09-05986], a továbbiakban Szinapszis Kft., szolgáltató.


Az EgészségPanel célja, használata

A szolgáltató azért hozta létre az EgészségPanelt, hogy a tagjai online kérdőív kitöltésén keresztül különböző témájú felmérésekben vegyenek részt. A részvétel teljesen önkéntesen és ingyenes. Ön a regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségein felmérésekben való részvétel miatt megkeressük. A tagok vállalják, hogy a kérdőívek kitöltése során valós válaszokat és saját véleményüket osztják meg. Egy személy csak egyszer, egy e-mail címmel vehet részt egy kutatásban, és egy kérdőívet csak egyszer tölthet ki. Amennyiben ugyanazon személy több e-mail címet használva válik EgészségPanel felhasználóvá, a panel üzemeltetője kizárja őt a további kutatásokból, és törli a regisztrációt.
Amennyiben egy év alatt egyik megkeresésünk során sem kíván részt venni felméréseinkben, abban az esetben a szolgáltató a Paneltagságot törli. Ebben az esetben a korábban gyűjtött, de be nem váltott pontjai is törlésre kerülnek.
Az online felületen megadott adatai változás esetén bármikor módosíthatóak. A Paneltagság bármikor megszüntethető. Ebben az esetben a be nem váltott pontjai elvesznek.

Regisztráció

A www.egeszsegpanel.hu–n tud regisztrálni. EgészségPanel tag lehet minden olyan 14 év feletti magyar állampolgárságú, természetes személy, aki elfogadja az üzemeltető részvételi szabályzatát, és egyetért az adatvédelemre vonatkozó nyilatkozattal. A regisztráció során valós és érvényes adatokat kell megadnia magáról, melyek az alábbiak:

Név, nem, születési dátum, lakóhely irányítószáma (ahol az év többségében tartózkodik), e-mail cím, végzettség (legfeljebb alapfokú, középfokú, érettségi nélkül, középfokú érettségivel, legalább felsőfokú).


Amennyiben a jövőben nem kíván tag lenni, bármikor inaktiválhatja/töröheti fiókját. Törlés esetén elveszti a már megszerzett pontjait.

A tagok adatai szigorúan bizalmasak, és egy biztonságos, kódolt adatbázisban tárolja őket a szolgáltató. Ha bejelentkezik, és bármilyen műveletet végez a weboldalon, a szerverhez való kapcsolat is SSL technológiával (Security Socket Layer) lesz kódolva. Az SSL egy kódolási módszer, ami a kommunikációs csatorna biztonságáért felel, és lehetővé teszi a szerver azonosítását – ez a ma létező egyik legbiztonságosabb technológia. Sosem adjuk tovább személyes adatait vagy elérhetőségét harmadik félnek, tehát nem kell aggódnia a levélszemét miatt.

Minden felmérésre adott válasza anonim módon van feldolgozva. Ennek értelmében sem mi, sem megbízóink nem kapcsolják össze a nevét az adott válaszokkal. A kétféle adatot (személyes adatok és a felmérés során megadott válaszai) külön tárolja a szolgáltató.

Pontszerzés feltételrendszere

Minden kitöltött kérdőív után pontokat kap, melyek alakulását a saját profil oldalra kattintva tud nyomon követni.

Az alábbi tevékenységekre kaphat pontot:

 • Regisztráció és a kontó megerősítése (100 pont)

 • Demográfiai kérdőív kitöltése (100 pont)

 • Barátok, ismerősök meghívása a panelbe: 300, illetve 150 pont életkortól függően minden meghívott után, aki megerősíti regisztrációját, és legalább egy kérdőív kitöltésében sikeresen részt vesz. 18-27 évesek meghívására 300 pont jár, illetve a 28-35 évesek meghívását 150 ponttal honoráljuk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy havonta összesen 20 főt, évente legfeljebb 100 személyt hívhat meg a panelbe. A pontokat jóváírjuk a pontgyűjtő számláján, amint a meghívott barát az első kérdőívet teljesen kitöltötte. Ezzel az intézkedéssel a hamis e-mail címekkel való csalást szeretnénk megelőzni, és a panel egységét megőrizni.

 • Kérdőívek kitöltésén keresztül lehet még tovább és rendszeresen gyarapítani a pontok számát (a pontok száma a kérdőív hosszúságától függ, de átlagosan 100-300 pont között mozog). Minél több kérdőívre válaszol egy adott évben, annál több pontot kap egy kitöltött kérdőívért cserébe.

 • A kezdő szint az ezüst csillag fokozatú válaszadói szint, az első  kérdőívvel bezárólag.

 • Az 1. kérdőívet követően arany fokozatú kitöltővé válik a résztvevő

 • A 6. kitöltött kérdőív után (a regisztrációjától számítva) Te leszel a Kérdőívek királya, ez a VIP fokozat.

 • A 3. kérdőívet követően +500 pontot írunk jóvá az egyenlegén, a 6. kérdőívet követően pedig 2000 pontot. Ezt követően a számlálás újrakezdődik.

 • A pontok a megszerzés dátumától 24 hónapig aktívak, utána elévülnek. Pontbeváltás esetén mindig a legrégebbi pontjai kerülnek beváltásra először. ​

Pontbeváltás rendszere:

Egy pont a beváltáskor egy forintnak felel meg. Ha már kiválasztotta jutalmát, menjen tovább, és fejezze be a megrendelési eljárást a weboldalon. A jutalomtól függően az eljárás kissé változhat, amint az alábbiakban olvasható:

 • A készpénz átutalása a számlára a rendeléstől számított két héten belül, legkésőbb a rendeléstől számított 30 napon belül történik.

 • Az elektronikus utalványokat a rendeléstől számított egy héten belül, e-mailen küldjük ki, de legkésőbb a rendeléstől számított 30 napon belül.

 • A jótékonysági adományokat a rendelést követő hónap elején utaljuk át a szervezeteknek.

Jutalmak:

 1. Utalványok:

 • Emag (2 000,- Ft) Media Markt utalvány (4 000,- Ft) Bookline könyvutalvány (3000,- Ft) Decathlon (4000,- Ft)

 • Cinem City mozijegy (1 650,- Ft)

 1. Jótékony célok:

 • Ültess egy fát - https://10milliofa.hu/ (2 000,- Ft értékben)
 • Bethesda Gyermekkórház Alapítványa (500,- Ft értékben)
 • Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány (1000,- Ft értékben)

Magatartási szabályok

Az EgészségPanel tagság esetén és a weboldalunk használata során minden tagunkat megkérjük az alábbi szabályok szem előtt tartására és betartására:

 • A tagok felelősek a weboldalon megadott minden velük kapcsolatos adat aktualitásáért és helyességéért.

 • A tagok vállalják, hogy minden információ, amit paneltagokként megadnak, hatályos és pontos. Nem használják mások személyes adatait, és nem adják ki magukat más személynek pontszerzés céljából.

 • A tagok nem nyithatnak, használhatnak, vagy tarthatnak fent egynél (1) több profilt az EgészségPanelen belül. Amennyiben véletlenül kerül regisztrálásra egy második fiók, a paneltagnak jeleznie kell azt az info@egeszsegpanel.hu e-mail címen, és kérnie valamelyik profil törlését – a törlésre kerülő profilhoz tartozó pontok szintén törlődnek.

 • A tagok vállalják, hogy kellő odafigyeléssel válaszolnak különböző felméréseinkre és kérdőíveinkre. Az EgészségPanel, valamint ügyfelei és/vagy partnerei minőség ellenőrzést végezhetnek paneltagjaink felmérésekre adott válaszait érintően, ezzel biztosítva, hogy válaszadóink valóban megfelelnek a kritériumoknak (különböző paraméterek mentén vizsgálják a válaszokat úgy, mint a válaszadás ideje, vagy bármely válasz ellentmondásosságának fennállása). Amennyiben annak gyanúja merül fel, hogy a Paneltag nem megfelelően töltötte ki a kérdőívet, vagy válaszai ellentmondóak, úgy saját jogkörben történő mérlegelést követően a paneltag kizárásra kerülhet.

 • A tagok nem gyűjthetik vagy tárolhatják más tagok személyes információját.

 • A tagok nem közölhetnek a weboldalon fenyegető, becsületsértő, gyalázkodó vagy trágár tartalmat, vagy olyat, amely más módon sérthet bármilyen törvényt.

 • A tagok nem küldhetnek a szolgáltatónak kártékony vagy jogsértő, megtévesztő és romboló programkódot, és nem gyakorolhatnak a weboldalunkra (vagy bármi, vagy bárki másra) negatív hatást programkódokkal.

Szellemi tulajdon

A weboldal és annak összes anyagának szerzői joga és minden más szellemi tulajdonjog (beleértve, de nem kizárólagosan az adatbázis jogokat, szoftverjogokat, védjegyeket és tervezői jogokat minden esetben, akár bejegyzettek, akár nem) egyéb rendelkezés hiányában a szolgáltatót illeti meg. Minden jog fenntartva. A felhasználók semmilyen esetben sem kapnak semmiféle jogot, címet vagy érdekeltséget az ilyen tartalmakhoz.


A weboldal tartalma nem adható el, nem másolható, nem sokszorosítható, nem továbbítható vagy osztható meg bármilyen úton, részben vagy egészben, a szolgáltató előzetes, írásos beleegyezése nélkül és anélkül, hogy a szolgáltatót megjelöli, mint az anyag forrása, és értesíti a harmadik felet, akinek továbbítja az információt és/vagy adatokat, ezekről az Általános Szerződési Feltételekről és arról a tényről, hogy ez rájuk is vonatkozik.


A felmérések bizalmas kezelése

Az EgészségPanel tagjainak az egyes kérdésekre adott válaszai minden esetben elválasztásra kerülnek a válaszadó személyes adataitól. Regisztráció és taggá válás által Ön beleegyezik abba, hogy az Ön által kitöltött felmérések részeként Önnel közölt tartalmakat és anyagokat bizalmasan kezeli, és nem közli őket harmadik féllel. Továbbá a jelen Általános Szerződési Feltételek értelmében nem használ fel bizalmas információt a szolgáltatásainkon való részvétel célján kívül bármilyen egyéb célra. Kimondottan tilos a felmérés tartalmának rögzítése és tárolása, azok részben vagy egészben harmadik fél számára hozzáférhetővé tétele és/vagy nyilvánosságra hozatala.

Amennyiben ezt a kötelezettséget megszegi, pontjai és tagsága törlésre kerül, továbbá köteles anyagi kártérítést fizetni a szolgáltatónak és/vagy az ügyfelünknek a kötelességszegésből eredő károkért.


Hozzáférés a szolgáltatáshoz

Törekszünk a weboldal napi 24 órás elérhetőségére, azonban nem vagyunk felelősségre vonhatók, ha bármikor bármilyen időtartamig elérhetetlen lenne az egeszsegpanel.hu a szükséges karbantartás, frissítés, műszaki okok vagy vis maior következtében.


Biztonság

A tagok adatai szigorúan bizalmasak és egy biztonságos, kódolt adatbázisban tároljuk őket. Ha bejelentkezik, és bármilyen műveletet végez a weboldalunkon, a szerverünkhöz való kapcsolat is SSL technológiával (Security Socket Layer) van kódolva. Az SSL egy kódolási módszer, ami a kommunikációs csatorna biztonságáért felel, és lehetővé teszi a szerver azonosítását – ez a ma létező egyik legbiztonságosabb technológia. Sosem adjuk tovább személyes adatait vagy elérhetőségét harmadik félnek.


Adatvédelem

Weboldalunk regisztrációs és egyéb személyes azonosítást szolgáló információkat gyűjt Önről. Bővebb felvilágosítás ezen információkról az Adatkezelési tájékoztatóban és a Süti tájékoztatóban olvasható, melyek részét képezik az Általános Szerződési Feltételeknek.


Alkalmazandó jog

A fenti felhasználási feltételek, valamint bármilyen módosításuk, és bármely ezekből, vagy ezekkel kapcsolatos, vagy témájukból eredő viták vagy követelések a magyar jogszabályok általános szabályai alapján kerülnek rendezésre. Az egeszsegpanel.hu-t létrehozó és üzemeltető Szinapszis Kft. a magyar jogszabályok alapján létrejött és bejegyzett korlátolt felelősségű társaság. Tevékenységeire a hazai jogszabályok érvényesek és hatályosak, melyeknek való megfelelés a szolgáltató kiemelt célja.


Joghatóság

A magyar bíróságoknak kizárólagos joghatósága van a jelen Általános Szerződési Feltételekhez, és/vagy a weboldalunk által biztosított szolgáltatásokban való részvételhez, eléréshez kapcsolódó panaszok elbírálásában. Bármilyen probléma, kérdés esetén írjon az info@egeszsegpanel.hu email címre.


Az Általános Szerződési feltételek módosításai

Fenntartjuk a Felhasználási Feltételek módosításának, bővítésének vagy eltávolításának jogát. Ilyen változtatások azonnal hatályosak, amint felkerülnek a weboldalra. A tagok beleegyeznek, hogy ezen Általános Szerződési Feltételeket rendszeresen áttekintik, hogy bármely módosításról tudomást szerezzenek. Ezen kívül a weboldal nyitó oldalán értesítjük a tagokat, bármilyen módosítás/változás esetén. A weboldal használata során Ön automatikusan elfogadja az ÁSZF módosított verzióját.


Kapcsolattartó adatok

A kapcsolattartó adataink a következők:

A szolgáltató adatai, elérhetősége

 • Név: Szinapszis Kft.

 • Székhely: 4026 Debrecen, Csemete u. 20.

 • Képviselő: Kertész Balázs

 • Cégjegyzékszám: 09-09-005986

 • A bejegyző bíróság megnevezése: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

 • Adószám: 11620798-2-09

 • Telefon: +36 1422-1634

 • E-mail: info@egeszsegpanel.hu